ATESTI d.o.o.

Za pomoć ili neobvezujuću ponudu

Strucno osposobljavanje

Atesti

Pomažemo poslodavcima u primjeni zakonskih propisa Republike Hrvatske i EU iz područja zaštite na radu, zaštite okoliša, zaštite od požara te zaštite i spašavanja uz izdavanje potrebnih izvješća i atesta.

Minimalni tehnicki uvjeti

Minimalni tehnički uvijeti

Ukoliko ste registrirali tvrtku ili obrt za obavljanje djelatnosti iz područja ugostiteljstva, trgovine, turizma ili prijevoza, nužno je nadzornom tijelu dokazati da Vaša operma i prostor ispunjavaju propisane uvjete za početak rada.

Zastita na radu

Zaštita na radu

Zadatak zaštite na radu je prvenstveno ukloniti ili umanjiti sve postojeće rizike to jest svesti ih na prihvatljivu, minimalnu razinu. Svrha je utvrditi kolika opasnost može nastati uz sve čimbenike koji mogu utjecati na sigurnost radne okoline.

mjerenje buke

Mjerenje buke okoliša

Buka okoliša je neželjen i za ljudsko zdravlje štetan zvuk uzrokovan ljudskom aktivnošću. Dopuštena razina buke utvrđena je propisima a potrebno ju je izmjeriti u svrhu ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta, tehničkog pregleda, zapisnika inspekcije i slično. 

Ispitivanje elektricnih instalacija

Ispitivanje električnih instalacija

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije.

Ispitivanje septicke jame i kanalizacije

Ispitivanje kanalizacije i nepropusnosti septičkih jama

Vodonepropusnost kanalizacijskog sustava je nepropuštanje otpadnih voda iz kanalizacijskih cijevi, septičke (sabirne) jame i sličnog u vanjski okoliš. Ispitivanje se vrši pomoću zraka i vode te je potrebno imati atest.

Uredi

Zagreb

IX Južna obala 17
Mob:099 32 599 99

Požega

Industrijska zona 39
Tel: 034 623 999

Osijek

Vijenac A. Cesarca 7
Mob:099 32 599 99

Đakovo

Vatroslava Lisinskog 18
Mob:099 32 599 99

Bjelovar

Naselje kralja Zvonimira 1/3
Mob:099 32 599 99

Savjeti i ponude

Za sve ponude i informacije o našim uslugama slobodno nas kontaktirajte svakim radnim danom

od 08:00-16:00

Kontakt

+385 34 623 999

E-mail

info@atesti.com.hr

Adresa

Sulkovci 134, 34310 Pleternica

Scroll to top