Izrada energetskih certifikata

Energetski certifikat

je usluga koja se pruža vlasnicima ili zakupcima nekretnina radi procjene energetske učinkovitosti njihovih domova ili poslovnih prostora. Ovaj certifikat pruža jasnu sliku o energetskoj potrošnji zgrade te identificira mjere koje bi mogle poboljšati energetsku učinkovitost i smanjiti troškove energije.

Izrada energetskog certifikata je postupak procjene energetske učinkovitosti nekretnine, bilo da se radi o stanu, kući, poslovnom prostoru ili drugoj vrsti zgrade. Certifikat pruža informacije o potrošnji energije te ocjenjuje razinu energetske učinkovitosti zgrade na temelju niza parametara kao što su izolacija, sustavi grijanja i hlađenja, prozori, ventilacija te korištenje obnovljivih izvora energije.

Postupak izrade energetskog certifikata obično uključuje sljedeće korake:

  1. Inspekcija zgrade: Stručnjak za energetsku učinkovitost obavlja detaljan pregled zgrade kako bi prikupio potrebne podatke. To može uključivati mjerenje debljine izolacije, provjeru vrste i stanja grijanja i hlađenja, identifikaciju energetskih sustava te pregled dokumentacije o potrošnji energije.

  2. Analiza podataka: Prikupljeni podaci se analiziraju kako bi se utvrdila ukupna energetska učinkovitost zgrade. Ova analiza uključuje proračun potrošnje energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju i ostale energetske sustave te se uspoređuje s referentnim vrijednostima.

  3. Izrada certifikata: Na temelju prikupljenih podataka i analize, stručnjak izrađuje energetski certifikat koji jasno ocjenjuje energetsku učinkovitost zgrade. Ovaj certifikat obično sadrži energetski razred zgrade (A, B, C, D, E, F ili G), godišnju potrošnju energije te preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti.

  4. Dostava certifikata: Certifikat se dostavlja vlasniku ili upravitelju nekretnine te se često koristi prilikom prodaje, najma ili renovacije zgrade.

Energetski certifikat nije samo formalna obaveza, već i korisno sredstvo za vlasnike nekretnina. On pruža jasnu sliku o energetskoj učinkovitosti zgrade te identificira mjere koje mogu smanjiti troškove energije i poboljšati udobnost prostora. Osim toga, certifikat može pomoći u smanjenju emisija stakleničkih plinova i doprinijeti održivijem okolišu.

Scroll to top