Ispitivanje električnih instalacija

ispitivanje elektricnih instalacija

Ispitivanje električnih instalacija

Atestiranje električne instalacije je proces provjere i potvrđivanja da je električna instalacija u skladu sa određenim standardima sigurnosti i kvalitete. Atestiranje električne instalacije obično se provodi od strane neovisne tijela ili organizacije koja je ovlaštena za takve preglede. Cilj atestiranja električne instalacije je osigurati da je instalacija ispravna i sigurna za uporabu, te da može ispuniti sve zahtjeve i propise vezane za električnu energiju. Atestiranje električne instalacije je važno za povećanje sigurnosti i za zaštitu od mogućih električnih požara ili drugih opasnosti vezanih za električnu energiju.

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10).

Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije – 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, u  uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.

Usluga je dostupna u cijeloj Hrvatskoj.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

 • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
 • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok
 • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
 • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

 

Cijena ispitivanja električnih instalacija

Cijena ispitivanja se razlikuje od objekta do objekta. Ovisi o broju mjernih mjesta, broju strujnih krugova, vrsti objekta..

Javite se bez obaveze i uvjerite u cijenu naše usluge, jer su cijene rađene prema Vašim željama!

Usluga je dostupna u cijeloj Hrvatskoj

Ispitujemo i izdajemo kao ovlaštena tvrtka (prijavnica za HEP):

 • Ispitivanje el.instalacija niskog napona, gromobrana i uzemljenja
 • izdavanje zapisnika o ispitivanju zaštitnih mjera el. instalacija (atest električnih instalacija)
 • izdavanje zapisnika o ispitivanju i mjerenje sustava zaštita od munje
Izjava o završnom pregledu i ispitianju el. instalacija i Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije  je potrebna kako bi opskrbljivač električne energije mogao napraviti priključak na objekt.
Izjavu o završnom pregledu i ispitianju el. instalacija i Potvrdu o uporabljivosti izvedene električne instalacije je moguće izdati samo ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti:
 • uzemljenje objekta postavljeno (potrebno napraviti mjerenje uzemljenja)
 • napojni vod postavljen od mjernog priključka ormara do razvodnog ormara (potrebno napraviti mjerenje otpora izolacije napojnog voda)
 • razvodna kutija postavljena sa FID sklopkom 25/0,03A (30 mA) (potrebno ispitati funkcionalnost FID sklopke, izmjeriti indirektni dodir)
 • minimalno postavljen jedan strujni krug (žarulja, utičnica, prekidač)
 

OSTALA ELEKTRO ISPITIVANJA:

Scroll to top