Ispitivanje kanalizacije i septičkih jama

Ispitivanje kanalizacije i septičkih jama

Ispitivanje kanalizacije i septičkih jama

  • Sukladno obvezama koje nalaže Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva “Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ (NN 3/2011 od 05.01.2011.), nudimo ispitivanje vodonepropusnosti septičkih jama i kanalizacijskih sustava, sa izdavanjem završnog izvješća.
Scroll to top