Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Usluge zaštite okoliša:

  • Ispitivanje buke okoliša
  • Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije
  • Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija
  • Prijava u Registar onečišćivača okoliša
  • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  • Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
  • Elaborat gospodarenja otpadom
  • Kategorizacija otpada i određivanje ključnog broja
  • Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada po vrstama otpada
  • Savjetovanje u području zaštite okoliša, otpada, zaštite klime
Scroll to top