Zrakopropusnost

Mjerenje buke okoliša

Zrakopropusnost -
Blower door test

Blower door test je važan jer pruža preciznu analizu propusnosti zraka kroz vanjski omotač zgrade. Identifikacija i popravak propusta pomažu u smanjenju gubitka topline i povećanju energetske učinkovitosti. Time se osigurava smanjenje troškova za energiju, poboljšava udobnost stanovanja i doprinosi očuvanju okoliša smanjenjem emisija stakleničkih plinova.

Blower door test (ispitivanje zrakopropusnosti)

je postupak koji se koristi za mjerenje propusnosti zraka kroz vanjski omotač zgrade. Ovaj test se često koristi u procjeni energetske učinkovitosti zgrada i otkrivanju propuštanja zraka koja mogu doprinijeti gubitku topline ili hlađenja, te smanjenju kvalitete zraka unutar prostorija.

Tijekom blower door testa, poseban uređaj (blower door) se postavlja u vanjski otvor zgrade, obično na ulazna vrata ili prozor. Ovaj uređaj sadrži ventilator koji stvara podtlak ili tlak unutar zgrade. Tlak se kontrolira i mjeri pomoću senzora. Kada se stvori razlika u tlaku između unutrašnjosti i vanjskog okruženja, moguće je odrediti količinu zraka koji prolazi kroz propuste u izolaciji, oko prozora, vrata, zidova i drugih mjesta.

Mjerenjem protoka zraka kroz propuste, izvođači testa mogu identificirati područja gdje su potrebne popravke kako bi se poboljšala energetska učinkovitost zgrade. Također, blower door test može pomoći u identifikaciji problema s kvalitetom zraka unutar zgrade, kao što su infiltracija vlage, dima ili zagađivača izvana.

Ovaj test se često koristi u novogradnjama radi provjere usklađenosti s građevinskim propisima i standardima energetske učinkovitosti, ali se može koristiti i u postojećim zgradama radi poboljšanja njihove učinkovitosti i udobnosti.

Ispitivanje zrakopropusnosti (Blower door test) je obaveza predviđena Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) .

Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN ISO 9972:2015, metoda određivanja 1, prije tehničkog pregleda zgrade.

Ispitna metoda na bazi razlike tlakova vanjskog i unutarnjeg prostora. Provodi se ugradnjom panela s ispitnim ventilatorom u odabrani okvir vrata te se mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike tlaka od 50 Pa između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine.

Scroll to top